خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
پرسشنامه تاثير اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات

پرسشنامه تاثير اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات

پرسشنامه تاثير اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات پرسشنامه تاثير اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات ( برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسي تاثير ...
قیمت : 20,000 تومان16,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه تاثير بررسي تاثير آموزش در كارآيي كاركنان

پرسشنامه تاثير بررسي تاثير آموزش در كارآيي كاركنان

پرسشنامه تاثير بررسي تاثير آموزش در كارآيي كاركنان فایل اصلی پرسش نامه : ...
قیمت : 20,000 تومان10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه  ارتباط مدل تعالی EFQM وکارت امتیازی متوازن BSC

پرسشنامه ارتباط مدل تعالی EFQM وکارت امتیازی متوازن BSC

پرسشنامه ارزيابي میزان ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC پرسشنامه ارزيابي ...
قیمت : 20,000 تومان10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسش نامه تجزيه و تحليل مالي

پرسش نامه تجزيه و تحليل مالي

پرسش نامه تجزيه و تحليل مالي پرسش نامه تجزيه و تحليل مالي ( برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی با عنوان بررسي ...
قیمت : 20,000 تومان10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان

پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان

پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان ( برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با ...
قیمت : 20,000 تومان10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه

پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه

پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی ...
قیمت : 20,000 تومان10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسش نامه سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان

پرسش نامه سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان

پرسش نامه سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان پرسش نامه سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت ...
قیمت : 30,000 تومان7,500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسش نامه Just In Time

پرسش نامه Just In Time

پرسش نامه Just In Time پرسش نامه Just In Time ( برگرفته شده از پژوهش ...
قیمت : 20,000 تومان10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1