خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
اصول حسابداری 1
اصول حسابداری 1
قیمت : 12,000 تومان6,000 تومان
 اصول حسابداری 2
اصول حسابداری 2
قیمت : 12,500 تومان6,250 تومان
اصول حسابداری 3
اصول حسابداری 3
قیمت : 12,000 تومان6,000 تومان
جزوه آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری همکاران سیستم
جزوه آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری همکاران سیستم
قیمت : 20,000 تومان10,000 تومان

مجموعه استانداردهای حسابرسی

مجموعه استانداردهای حسابرسی

مجموعه استانداردهای حسابرسی

تعداد کل صفحات 1304

فرمت فایلها doc

حجم فایل 3.36MB

لیست استانداردها به شرح زیر می باشند :

شماره استاندارد عنوان استاندارد حسابرسی تعداد صفحات

1 مقدمه استانداردهای حسابرسی ، ساير خدمات اطمينان بخشي و خدمات مرتبط 53

2 كنترل كيفيت در مؤسسات ارائه‌كننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان بخشي و خدمات مرتبط 53

200 هدف و اصول کلي حسابرسي صورتهاي مالي-تجدید نظر شده 1391 65

210 قرارداد حسابرسی 15

220 كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي -تجديد نظر شده 1386 14

230 مستندسازي - تجديدنظرشده 1386 18

240 مسئوليت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌-تجديدنظر شده 1384‌ 61

250 ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ 21

300 برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی - تجدیدنظر شده 1391 30

315 شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت 108

320 اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی - تجدید نظر شده 1391 23

330 روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي 51

450 ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی 24

500 شواهد حسابرسی - تجديد نظر شده 1384 25

501 شواهد حسابرسي‌ اقلام خاص 15

505 تاييد خواهي برون‌ سازماني‌ - تجديد نظر شده 1383 21

510 حسابرسي‌ نخستين‌ - مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌ 11

520 روشهـاي‌ تحليلـي‌ 12

530 نمونه‌گيري‌ در حسابرسي‌ و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ براي‌ آزمون‌ - تجديد نظر شده 1383 42

540 حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌ 14

550 اشخاص وابسته - تجدیدنظر شده 1389 55

560 رويدادهاي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ 11

570 تداوم‌ فعاليت‌ - تجديد نظر شده 1383 26

580 تاييديـه‌ مـديران‌ 15

600 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه - شامل کار حسابرسان بخش - تجدیدنظر شده 1389 103

610 ارزيابي‌ كار واحد حسابرسي‌ داخلي‌ 12

620 استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌ 11

700 گزارشگری نسبت به صورتهای مالی -تجدید نظر شده 1389 34

705 اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل 44

706 بندهاي تأكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل 20

710 اطلاعات مقایسه ای 15

720 ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده 10

800 ملاحضات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص -تجدید نظر شده 1390 30

805 ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی 36

1005 حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ 19

1007 ارتباطات‌ با مديريت‌ 11

2400 استانداردهاي بررسي‌ اجمالي-بررسی اجمالی صورتهای مالی 48

2410 بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری 64

3400 استانداردهاي خدمات اطمينان‌بخشي به جز حسابرسي و بررسي اجمالی- رسيدگی به‌ اطلاعات‌ مالي‌آتي‌ 22

4400 استانداردهاي خدمات مرتبط-اجراي‌ روشهاي‌ توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ 21

4410 تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ 21

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

133_1679086764_59619_12700_1948.zip3.28 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت